33 Oldest Eateries of India

33 Oldest Eateries of India

33 Oldest Eateries of India – This photo was taken at Dorabjee & Sons Restaurant in Pune (Maharashtra).

1. Karim’s, Delhi-1913 2. United Coffee House, Delhi-1942 3. Moti Mahal, Delhi-1947 4. New Irani Restaurant, Ahmedabad-1930 5. Leopold Cafe, Mumbai-1871 6. Bhagat Tarachand, Mumbai-1895 7. Britannia and Co., Mumbai-1923 8. Bademiya, Mumbai-1942 9. Pritam Restaurant, Mumbai-1942 10. Confeitaria 31 De Janeiro, Goa-1930s 11. Mitra Samaj, Udupi-1949 12. Shri Sagar, Bangalore-1920s 13. MTR, Bangalore-1924 14. Vidyarthi Bhavan, Bengaluru-1943 15. Paragon, Kochi-1939 16. Rayar’s Mess, Chennai-1930 17. Prabhat Hotel, Sambalpur, Odisha-1944 18. Basanta Cabin, Kolkata-1890 19. Tarun Niketan, Kolkata-1915 20. Anadi Cabin, Kolkata-1925 21. Sidheshwari Ashram, Kolkata-1928 22. Flury’s, Kolkata-1932 23. Nizam’s, Kolkata-1932 24. Indian Coffee House, Kolkata-1940 25. Tunia Bhai Dahibara, Cuttack-1952 26. Delhi Mistan Bhandar, Shillong 27. Shaikh Brothers Bakery, Guwahati-1885 28. Tunday Kababi, Lucknow-1905 29. Kesar Da Dhaba, Amritsar-1916 30. Hari Ram and Sons, Prayagraj-1890 31. Glenary’s, Darjeeling-1935 32. Chafekar Dugdha Mandir, Nagpur-1931 33. Dorabjee & Sons, Pune-1878.

Leave a Comment

forty seven − = thirty nine