Vegetarian Dinner Varieties at Sri Prashar Homestay

Vegetarian Dinner Varieties at Sri Prashar Homestay

Vegetarian Dinner Varieties at Sri Prashar Homestay – This photo was taken at Sri Prashar Home Stay, Nandli (Kataula), Mandi-Prashar Road, Himachal Pradesh.

1. Paneer Palak, Raita with Ghee lagi Roti

2. Jhol, Ghiya ki Sabzi and Makki ki Roti

3. Urad Dal Khichdi with Dahi

Comments

Leave a Comment

2 + seven =