Distance from Mathura Railway Station to Tourist Places

Distance from Mathura Railway Station to Tourist Places

(Distance in Kms)

Shri Krishna Janma Sthan – 4

Rajkiya Sangrahalaya – 4

Shri Dwarkadhish Mandir – 5

Shri Digamber Jain Chaurasi – 5

Shree Banke Bihari ji (Vrindavan) – 15

Gokul – 18

Baldeo – 28

Govardhan – 24

Barsana – 45

Nandgaon – 55