Chandrakala/Gujiya/Balushahi – Traditional Holi Sweets

Chandrakala, Gujiya, Balushahi - Traditional Holi Sweets at Madan Mohan Peda wala, Gopinath Bazaar, Sheetla Mandir Ke Saamne, Vrindavan, Uttar Pradesh, India

Chandrakala/Gujiya/Balushahi – Traditional Holi Sweets – This photo was taken at Madan Mohan Peda wala, Gopinath Bazaar, Sheetla Mandir Ke Saamne in Vrindavan (Uttar Pradesh).