Know The Prayer Flag of The Himalayan Region

Know The Prayer Flag of The Himalayan Region (Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya, Mumbai, Maharashtra, India)

This Know The Prayer Flag of The Himalayan Region photo was taken at Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya in Mumbai (Maharashtra).