Bordi to Jawhar Distance by Road and Driving Directions

Bordi to Jawhar distance by road is 89 Kms approx.

Bordi > Par Naka, Dahanu (16km)

Par Naka, Dahanu > Charoti Naka (27 km)

Charoti Naka, National Highway 8 > Jawhar (46 km)

(At Charoti Naka cross National Highway 8 for Jawhar)

Leave a Reply