Some Builders of Modern Bihar

Some Builders of Modern Bihar

Shri Vidyapati 1360-1450, Shri Sir Fakhruddin 1868-NA, Shri Ali Imam 1869-1932, Shri Mohammad Abdul Aziz 1885-1948

Shri Anugraha Narayan Singh 1887-1959, Shri Bhikari Thakur 1887-1971, Shri Raja Radhikaram P. Singh 1890-1971, Shri Shivpoojan Sahay 1893-1963

Shri Rahul Sanskritiyan 1893-1963, Shri Benipuri 1899-1968, Shri Sardar Harihar P. Singh 1900-1988, Shri Baldev Narayan 1903-1989

Shri S.H. Razi 1906-1995, Shri Ramdhari Singh Dinkar 1908-1974, Shri Nalin Vilochan Sharma 1916-1961, Shri Ahad Fatmi 1918-1980

Shri Col. Mahboob Ahmad 1920-1992, Shri Phanishawar Nath Renu 1921-1977, Shri Nawab Ismayeel NA, Shri Khawaj Mohd. Noor NA

Builders of Modern Bihar

Sri Maulana Mazharul Haque 1866-1930, Sri Hasan Imam 1871-1933, Dr. Sachidanand Sinha 1871-1950, Pandit Raj Kumar Shukla 1875-1929, Sri Safi Dawoodi 1875-1948, Sri Deep N. Singh (Bhagalpur) 1875-1935, Sri Brij Kishore Prasad 1877-1946, Sri Ram Dayalu Singh 1888-1944, Sri Swami Sahjanand 1889-1950

Sri Mohammad Yunus 1844-1952, Dr. Rajendra Prasad 1884-1963, Sri Ram Charitra Singh 1885-1966, Shri Vindeshwari P. Verma 1886-1969, Sri Krishan Singh 1887-1961, Shri Janakdhari Prasad 1888-1966, Sri Prof. Abdul Bari 1889-1947, Sri Gursahai Lal 1889-1942, Sri Syed Mahmood 1889-1971

Acharya Badrinath Verma 1889-1972, Sri Bipin Behari Verma 1892-1974, Sri Shambhu Sharan Verma 1893-1931, Sri Dip Narayan Singh 1894-NA, Sri Jaglal Chaudhary 1895-1975, Sri Krishna Ballabh Sahai 1898-1974, Pandit Vinodanand Jha 1900-1971, Sri Mungeri Lal 1901-2001, Sri Ganga Sharan Singh 1904-1988

Sri Abdul Qayum Ansari 1905-1973, Smt. Prabhavati Devi 1906-1973, Sri Jai Prakash Narayan 1901-1979, Sri Jagjivan Ram 1908-1973, Sri Karpoori Thakur 1924-1988, Sri Bhola Paswan Shastri 1914-NA, Sri Mahamaya Prasad Sinha 1909-NA, Sri D.P. Sahu, Sri Sivanandan P. Mandal

(Some Builders of Modern Bihar – These photos were taken at Gandhi Sangrahalaya in Patna (Bihar).

Leave a Comment

+ thirty seven = forty seven