Palash ke Phool

Palash ke Phool near by Ambaji Temple, Banaskantha, Gujarat, India

Palash ke Phool – This photo was taken near Ambaji Temple in Banaskantha (Gujarat). Upon query, I was told ‘Palash ke Phool’ is also known as Kesudo or Khakda in the Gujarati language. Palash flowers …