Kaladhungi Bridge, Nainital, Uttarakhand

Kaladhungi Bridge, Nainital, Uttarakhand

Kaladhungi Bridge was built in 1899.