Inscription at Nahar Dhus Ki Bawari, Koja Gate Ke Bahar, Bundi, Rajasthan