Holi Pad Gayan at Radha Rani Temple, Barsana, Uttar Pradesh

Holi Pad Gayan at Radha Rani Temple, Barsana, Uttar Pradesh