Devotees Worship Sri Shankaracharya’s Gaddi ki Doli at Narsinh Temple, Joshimath, Uttarakhand

Devotees Worship Sri Shankaracharya’s Gaddi ki Doli at Narsinh Temple, Joshimath, Uttarakhand