Ahinsa (Hindi Word), Ahimsa (Sanskrit Word) and its Meaning in English

Ahinsa (Hindi Word), Ahimsa (Sanskrit Word) and its Meaning in English

Ahinsa (Hindi Word), Ahimsa (Sanskrit Word) and its Meaning in English – This photo was taken at Gandhi Smriti, New Delhi.